Rádio LOGOS na Facebook-u

Naša ponuka

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár, alebo telefonicky na mobil. čísle 0902 481 466.

Publikácia - Kto je Ježiš?

Publikácia Kto je Ježiš? (Pavel Hanes)

Kto je Ježiš? Nájsť správnu odpoveď na túto otázku je bytostne kľúčovou pre každého človeka. Preto sme sa rozhodli požiadať autora týchto úvah, teológa, kazateľa a vysokoškolského pedagóga Pavla Hanesa, aby nám pomohol hľadať odpoveď na túto otázku.

Nebolo naším cieľom ani snahou nájsť ľudskú odpoveď na túto otázku. Odpoveď dáva na mnohých miestach v Biblii, Písme svätom, sám Ježiš. Pôvodne bolo naším zámerom tému rozpracovať v dvanástich kapitolách. Postupne sa však autorovi, ako vnikal to tejto fascinujúcej témy, vynárali ďalšie pohľady na to, kto je Ježiš a čo povedal o sebe.

A tak Vám, milý čitateľ, milá čitateľka, predkladáme túto zbierku sedemnástich úvah a pozývame Vás k objavovaniu odpovede. Veríme, že ak ste ju ešte nenašli, tak táto zbierka Vám k tomu ukáže cestu a pomôže nájsť odpoveď na najdôležitejšiu otázku vo Vašom živote - kto je Ježiš, a hlavne, kým je pre Vás osobne.

Autor: Doc. ThDr. Pavel Haness, PhD.

Vydavateľ: HCJB GLOBAL SK

TITUL JE VYPREDANÝ

 

Naša cena: 0,00 € - možné dobrovoľné príspevky

Počet strán: 240

Rozmer: A5

Rok vydania: 2017

Jazyk: slovenský

 

Ukážka:

Publikácia Kto je Ježiš? (ukážka)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345