Rádio LOGOS na Facebook-u

Naša ponuka

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár, alebo telefonicky na mobil. čísle 0902 481 466.

Modlitba Pánova

Pavel Hanes - OTČE NÁŠ

Základom týchto úvah je známa Modlitba Pánova „Otče náš“. Je to modlitba, ktorú sa modlí cirkev na celom svete tak, ako ju zaznamenal evanjelista Matúš.

Autor: Doc.ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Vydavateľ: HCJB GLOBAL SLOVAKIA o.z.

 

Naša cena: 0,00 € - možné dobrovoľné príspevky

Rozmery: 150 x 210 (mm)

Počet strán: 121

Rok vydania: 2011

Jazyk: SK

 

Ukážka:

Pavel Hanes - Otče náš

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345