Rádio LOGOS na Facebook-u

Naša ponuka

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár, alebo telefonicky na mobil. čísle 0902 481 466.

DVD - Náš nezabudnuteľný víkend

DVD - Náš nezabudnuteľný víkend

DVD "Znovuzrodenie manželstva" je 3 dielny dokument, ktorý hovorí o tom, ako Boh zachránil skrachované manželstvo prostitútky a alkoholika.

Dokument je veľmi aktuálny pre dnešné krízové manželstvá, ale nie len pre nich. Je tam návod, ako budovať svoje manželstvo na správnom základe a ako úspešne odolávať krízam v manželstve.

Titul je veľmi vhodným a inšpiratívnym príspevkom pre rôzne manželské kurzy a semináre.

 

Názov originálu: Our weekend To Remember

Vydavateľ: Grace Baptist Church of  Windsor, Kanada

Naša cena: 0,00 € - možné dobrovoľné príspevky

Rozmery: 130 x 184 (mm)

Počet strán: -

Rok vydania: 2013, Slovenská verzia 2015

Jazyk: SK

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345