Rádio LOGOS na Facebook-u

Naša ponuka

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár, alebo telefonicky na mobil. čísle 0902 481 466.

CD - Zvony IV.

CD - Zvony IV. (skupina Zvony)

Kresťanské piesne skupiny Zvony.

Autor: skupina Zvony.

Vydavateľ: Hosana

 

Naša cena: 0,00 € - možné dobrovoľné príspevky

Rok vydania: 1990

Jazyk: SK

 

Hudobná ukážka:

Aké to bude krásne

Stojím pred Tebou

Vpred

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345