Loading Player...

V poslednom čase sme dostali veľa otázok týkajúcich sa textu 1.Tesal. 4:16-17 o vytrhnutí. Náš poslucháč sa na nás obracia s ďalšou podobnou otázkou: „Často je počuť kresťanov hovoriť, keď niekto zomrie, že: 'Teraz sú už s Ježišom'. Ale v 1.Tesal.4:16-17 to znie, akoby Pavol hovoril, že kresťania, ktorí zomreli, sa stretnú s Ježišom až pri jeho druhom príchode. Budú kresťania po smrti hneď s Pánom, alebo sa s ním stretneme až keď sa vráti na zem? Ináč povedané, keď kresťan zomrie, čo bude skôr? Uvidí Ježiša hneď, alebo až potom, keď bude vzkriesený z mŕtvych?"

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345