Úvod - Aktuality

John Piper: Pre vašu radosť

PRED dvoma tisícami rokov nadhodil Ježiš so svojimi učeníkmi rozhovor o tom, čo sa o ňom povráva medzi ľuďmi.

Opýtal sa ich: "Za koho ľudia považujú Syna človeka?", a oni mu vymenovali niekoľko odpovedí, ktoré započuli. Potom ale Ježiš prešiel na osobnú rovinu. Pozrel sa im do očí a povedal: "A za koho ma pokladáte vy?"

Otázka "za koho ho považujete vy?" je najdôležitejšia otázka, akú si kedy môžete položiť. John Piper v tejto knihe predkladá odpovede na najčastejšie a zároveň najdôležitejšie otázky o Ježišovi Kristovi: kto je, prečo prišiel, čo urobil a prečo by nám na tom malo záležať.

Pokiaľ ste si tieto otázky už niekedy položili a hľadáte odpovede, ktoré nebudú vychádzať len z vašich vlastných úvah a teórií, ale z Božieho slova, tak sa pustite do hľadania spolu s nami. Pre vašu radosť.

 

pre vasu radost obal sk2

 

Knižku si môžete zdarma stiahnuť:

 

PDF

Väčšina prehliadačov či zariadení278 kB

 

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

pp

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345