Úvod - Aktuality

Koronavírus a Kristus

Koronavírus a Kristus

Milí priatelia a poslucháči Rádia LOGOS.
S láskavým súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION sme pre vás pripravili sériu desiatich zamyslení od Johna Pipera na aktuálnu tému pandémie koronavírusu COVID-19. Autor sa zamýšľa nad dvomi hlavnými témami:
1. Boh, ktorý vládne nad koronavírusom
2. Čo Boh koná cez koronavírus?
Veríme že poslúžia k Vášmu povzbudeniu a správnemu pohľadu na túto tému.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345