Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Pochybujete o Božej existencii? P. Hanes 05:27
Ako veriť biblii P. Hanes 07:03
Pravé kresťanské učenie P. Hanes 05:16
Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš? P. Hanes 03:50
Kresťanský postoj k filozofii P. Hanes 03:09
Odporujú si časti biblie? P. Hanes 02:51
Zmena svetonázoru kresťana? P. Hanes 03:20
Čítať "sväté knihy" iných náboženstiev? P. Hanes 03:35
Filozof kresťanom a kresťan filozofom? P. Hanes 05:28
Prečo nie som ateistom? P. Hanes 03:42
Vzťah medzi vierou a rozumom P. Hanes 03:54
Protirečí si Duch Svätý? P. Hanes 02:43
Ako svedčiť spirituálnemu človeku? P. Hanes 03:01

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345