Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Čo je to neomylnosť Biblie? P. Hanes 04:33
Je Biblia bez chýb? P. Hanes 05:09
Ako čítať starú zmluvu? P. Hanes 06:31
O čom je celá Biblia? P. Hanes 03:51
Ako vieme to že udalosti zo starej zmuvy sa stali? P. Hanes 05:50
Sú biblické preklady hodnoverné? P. Hanes 04:21
Čo je evanjelium prosperity? P. Hanes 05:11
Môžem byť kresťan a veriť v reinkarnáciu? P. Hanes 02:52
Dávid - proti Tebe samému (Bohu) som zhrešil P. Hanes 05:08
Ježiš - nepriniesol som pokoj, ale meč P. Hanes 04:57
Prečo Boh neuzdraví ľudí s amputovanými končatinami? P. Hanes 06:46
Čo sa stane s ľuďmi ktorí nikdy nepočuli evanjelium? P. Hanes 05:33
Kde je dnes kresťanské myslenie najpoterbnejšie? P. Hanes 06:10
Prečo je v kresťanskej viere toľko nejasností? P. Hanes 05:17
Na ktoré otázky nevie ateizmus odpovedať? P. Hanes 03:14
Ako môžeme zistiť ktoré učenie je falošné? P. Hanes 04:25
Uctievajú kresťania a iné náboženstvá rovnakého Boha? P. Hanes 04:31
Čo je to pravda? P. Hanes 05:54
Najväčšie prikázanie P. Hanes 05:16
Prečo som kresťanom? P. Hanes 03:30

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345