Rozhovory

Diskusie na zaujimavé témy.


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Vystava-O Biblii Portréty 2391
1 Vychvátenie-1 S. Mihál Otázky a odpovede 3828
1 Vychvátenie-2 S. Mihál Otázky a odpovede 3491
1 Islam-1 2889
1 Islam-2 2761
1 Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB P. Hanes Otázky a odpovede 1943
1 Je dobré byť sólo kresťanom? V. Boško Otázky a odpovede 1440
1 Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? V. Boško Otázky a odpovede 1449
1 Som závislý. Môžem byť ešte spasený? V. Boško Otázky a odpovede 1282
1 Ako často sa modliť? V. Boško Otázky a odpovede 1650
1 Čo je to pozitívne myslenie? V. Boško Otázky a odpovede 1269
1 Čo to je dar uzdravovania? V. Boško Otázky a odpovede 1382
1 Ako budovať vzťahy s inými kresťanmi? V. Boško Otázky a odpovede 1258
1 Je možné byť dokonalý-ako Boh? V. Boško Otázky a odpovede 1176
1 Mám neveriaceho manžela. Čo robiť? V. Boško Otázky a odpovede 1143
1 Kresťan a fajčenie. V. Boško Otázky a odpovede 1264
1 Ako budovať vzťah s Bohom? V. Boško Otázky a odpovede 1052
1 Čo je to vnútorné uzdravenie? V. Boško Otázky a odpovede 1069
1 Čo je to hnutie viery? V. Boško Otázky a odpovede 1356
1 Kresťanský pohľad na krásu. V. Boško Otázky a odpovede 1025

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345