Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Čo robiť, keď som závislý? V. Boško 05:26
Postoj k bezdomovcom V. Boško 06:40
Kresťan a psychológia 2 V. Boško 05:05
Načo sú Duchovné dary? V. Boško 08:47
Prečo ma už Biblia nezaujíma 2? V. Boško 07:40
Ako byť lepším kresťanom? V. Boško 07:15
Ako hovoriť ľuďom o Bohu? V. Boško 04:18
Kedy som závislý? V. Boško 07:09
Žije vo mne Kristus? V. Boško 02:44
Biblia a psychológia V. Boško 06:28
Čo je prestalizmus a kontinualizmus V. Boško 06:15
Skončil som s cirkvou V. Boško 07:03
Kresťanstvo ma už nebaví V. Boško 06:42
Má Boh o mňa záujem? V. Boško 04:54
Čo je to závislosť? V. Boško 11:00
Čo je Božia vôľa? V. Boško 06:02
Kresťan a psychológia 1 V. Boško 08:22
Čo sú to duchovné dary? V. Boško 08:46
Som spasený? V. Boško 06:57
Ako čítať evanjeliá? P. Hanes 06:04

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345