Loading Player...

Názov Referencie Autor Dĺžka
Ako si nájsť čas pre Boha? V. Boško 02:42
Čo je to pastoračná starostlivosť? V. Boško 04:43
Čo je to charizmatické hnutie? V. Boško 08:12
Kedy môžem opustiť môj cirkevný zbor? V. Boško 06:09
Ako duchovne rásť a neklesať? V. Boško 05:39
Uvádza nás Boh do pokušenia? V. Boško 05:14
Ako bojovať vo viere so závislosťou? V. Boško 04:08
Čo znamená byť nepriateľom voči svetu? V. Boško 06:42
Čo je to psychoanalytická teória? V. Boško 09:43
Ako rozpoznať svoj duchovný dar? V. Boško 06:36
Neviem odpustiť. Čo mám robiť? V. Boško 08:19
Čo znamená zomrieť samému sebe? V. Boško 07:05
Ako má kresťan bojovať s hriechom? V. Boško 06:52
Som závislý na pornografii. Čo robiť? V. Boško 06:52
Čo je to ohováranie? V. Boško 03:17
Psychológia kresťanské poradenstvo. V. Boško 05:38
Rozdiel medzi talentom a obdarovaním od Boha. V. Boško 03:18
Ako si hľadať zamestnanie? V. Boško 05:26
Prečo ma už Biblia nezaujíma 1? V. Boško 10:14
Ako žiť vo svete? V. Boško 07:18

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345