Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1281
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1742
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1938
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 789
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 727
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 676
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 656
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 641
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 575
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 603
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 665
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 663
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 650
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 635
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 704
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 615
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 747
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 554
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 623
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 532

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345