Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Boh existuje-11. Zhrnutie R. Nagypál Apologetika 1933
1 Boh existuje-10. Pascalov argument R. Nagypál Apologetika 2489
1 Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument R. Nagypál Apologetika 2662
1 Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu R. Nagypál Apologetika 1342
1 Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti R. Nagypál Apologetika 1291
1 Boh existuje-6. Argument morálky R. Nagypál Apologetika 1186
1 Boh existuje-5. Argument zo svedomia R. Nagypál Apologetika 1219
1 Boh existuje-4. Argument túžby R. Nagypál Apologetika 1234
1 Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM R. Nagypál Apologetika 1148
1 Boh existuje-2. Argument prvej príčiny R. Nagypál Apologetika 1157
1 Boh existuje-1. Argument dizajnu R. Nagypál Apologetika 1223
1 Ak Boh neexistuje...6 R. Nagypál Apologetika 1220
1 Ak Boh neexistuje...5 R. Nagypál Apologetika 1179
1 Ak Boh neexistuje...4 R. Nagypál Apologetika 1161
1 Ak Boh neexistuje...3 R. Nagypál Apologetika 1224
1 Ak Boh neexistuje...2 R. Nagypál Apologetika 1118
1 Ak Boh neexistuje...1 R. Nagypál Apologetika 1270
10 Vzťah k majetku P. Steiger Ako žiť 1030
9 Kresťan a majetok P. Steiger Ako žiť 1188
8 Boží zámer s človekom P. Steiger Ako žiť 1039

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345