Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1366
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1846
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2052
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 874
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 794
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 764
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 755
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 731
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 652
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 693
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 749
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 740
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 727
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 712
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 778
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 692
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 820
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 619
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 702
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 605

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345