Dobrovoľné príspevky

Aktualizované: 26. november 2016

Nie je možný priamy predaj. OZ smie zisk použiť len na napĺňanie cieľov združenia. V prípade, že chcete prispieť na náklady spojené s ponúkanymi produktami, dobrovoľné príspevky môžete poukázať na účet združenia po vyplnení objednávky, príp. telefonickej objednávke a doručení tovaru.

Vaše príspevky môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500