Úvod - Aktuality

Dobrá správa o veľkej radosti

Advent je kvôli uctievaniu Pána Ježiša. Vianočný Advent je každoročné obdobie trpezlivého a nádejného očakávania a skúmania duše vo vzťahu k Bohom poslaného Spasiteľa.

V Biblii nenachádzame žiadny predpis o tom, že by sme mali dodržiavať Advent. Je to niečo voliteľné – tradícia, ktorá sa rozvinula v histórii cirkvi ako čas prípravy na Vianoce. Pre mnohých z nás je Advent niečo, čo vnímame osobne ako radostnú a duchovne prospešnú záležitosť.

Anglické slovo „Advent“ pochádza z latinského výrazu adventus, ktorý znamená „príchod“. Advent sa v pohľade na december spája predovšetkým s prvým príchodom Ježiša pred dvomi tisícročiami.

Advent sa začína štvrtú nedeľu pred Vianocami a končí na Štedrý deň. Znamená to, že najskôr môže začať – v závislosti od termínu, na ktorý pripadne nedeľa – 27. novembra a najneskôr 3. decembra. Na rozdiel od pôstneho obdobia (prípravy na Veľkú noc), ktoré trvá 40 dní, Advent môže trvať od 22 do 29 dní.

Kresťania po celom svete oslavujú Advent rôznymi spôsobmi. Niektorí zažínajú sviečky. Niektorí spievajú piesne. Niektorí jedia sladkosti. Niektorí dávajú darčeky. Niektorí vešajú vence. Mnohí z nás robia všetko spomínané. Kresťania rozvinuli veľa dobrých spôsobov, akými predlžujú oslavu Ježišovho príchodu na oveľa dlhšie obdobie ako je samotný čas vianočných dní. Vtelenie Božieho Syna „pre nás a pre našu záchranu“, ako to hovorí staré vyznanie viery, je príliš významné, aby sme ho oslavovali len taký krátky čas. Vskutku je to niečo, čo budú kresťania sláviť celú večnosť.

Modlíme sa, aby vám tieto krátke úvahy pomohli ukotviť Pána Ježiša v centre vášho adventného obdobia ako ten najväčší dar. Svoje miesto tu majú aj sviečky a sladkosti, no chceme sa uistiť, že vo všetkom tom decembrovom zhone a hurhaji budeme nado všetko uctievať Ježiša. Centrálnou postavou Vianoc je Ježiš – dieťa narodené v Betleheme, bohočlovek zavinutý v plienkach, uložený v jasliach, predurčený na Golgotu, poslaný svojím Otcom zomrieť za svoj ľud a potom znovu vstať z mŕtvych.

 David Mathis, šéfredaktor Desiring God

 

piper advent obal sk

 

Knižku si môžete zdarma stiahnuť:

 

PDF

Väčšina prehliadačov či zariadení 178 kB

AUDIOKNIHA MP3 (ZIP)

MP3 nahrávky106,9 MB

Knihu si môžete vypočuť po stiahnutí a rozbalení ZIP súboru v ktorom sú skoprimované nahrávky jednotlivých kapitol.
Môžete si vypočuť buď jednotlivé kapitoly samostatne, alebo postupne v MP3 prehrávači, ak otvoríte súbor "m3u".

 

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

pp

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345