Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. apríl - Bože, dotýkaj sa našich sŕdc!

Aj Šaul odišiel domov do Gibey. Sprevádzala ho družina bojovníkov, ktorých srdca sa dotkol Boh. (1.Sam.10:26)

 Stačí si spomenúť na to, čo sa hovorí v tomto verši. Boh sa ich dotkol. Nie manželka. Nie dieťa. Nie rodič. Nie poradca, ale Boh. Boh sa ich dotkol.

Ten, ktorý ma nekonečnú moc vo vesmíre. Ten s nekonečnou autoritou, nekonečnou múdrosťou, nekonečnou láskou, nekonečnou dobrotou, nekonečnou čistotou a nekonečnou spravodlivosťou. Ten sa dotkol ich srdca.

Ako sa dotýkajú povrchu Jupitera jeho molekuly? Prenikajú do jeho jadra? Dotyk Boha je úžasný nielen preto, že je to Boh, kto sa dotýka, ale aj preto, že je to dotyk. Je to skutočné spojenie. To, že sa to týka srdca, je úžasné. To, že sa to týka  Boha, je úžasné. A to, že je to skutočný dotyk, je úžasné. O statočných mužoch sa nielen hovorilo. Nechali sa ovplyvniť  Božím dotykom. Boh ich nielen videl a poznal. Boh sa s nekonečnou blahosklonnosťou dotkol ich srdca. Boh bol blízko pri nich. A oni prežili jeho dotyk.

Milujem ten dotyk. Túžim po ňom viac a viac. Pre seba aj pre  vás všetkých. Modlím sa, aby sa ma Boh znovu dotkol svojou slávou a pre jeho slávu. Modlím sa, aby sa nás všetkých dotkol.

Ó,  Boží dotyk! Ak prichádza ako oheň, nech tak bude. Ak prichádza ako voda, nech. Ak  príde ako  vietor, príď tak, Bože. Ak prichádza s hromom a bleskom, pokloňme sa pred ním.

Ó Pane, príď! Príď čím bližšie! Zapáľ nás, zavlaž nás, prefúkaj nás, zatras nami. Alebo príď v tichosti a nenápadne, príď. Prichádzaj stále. Dotýkaj sa našich sŕdc.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345