Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. apríl - Kráľovské víno

Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. (Židom 4:15)

Nikdy som nepočul, žeby niekto povedal: „Skutočne dôležité lekcie môjho života som prešiel  s ľahkosťou a v pohodlí.“ Ale často som počul, ako úprimní svätí ľudia  hovoria: „Každý dôležitý krok, ktorý som kedy urobil v pochopení hlbín Božej lásky a v hlbokom raste v Bohu, som prešiel s utrpením.“

Toto je neotrasiteľná biblická pravda. Napríklad: „A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista.“ (Filipanom 3: 8). Parafrázované: Žiadna bolesť, žiadny zisk.

Alebo: Všetko obetujem, ak tým získam Krista.

Ďalší príklad: „A hoci bol Synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti.“ (Hebrejom 5: 8). Tá istá kniha hovorí, že nikdy nezhrešil (Hebrejom 4:15).

Takže učenie sa poslušnosti neznamená jednoducho prechod od neposlušnosti k poslušnosti. Znamená to rásť čoraz hlbšie v Bohu v škole poslušnosti. Znamená to zažiť hĺbku odovzdanosti Bohu, ktorú by inak nebolo možné dosiahnuť. A to sa dosahuje utrpením. Žiadna bolesť žiadny zisk.

Samuel Rutherford, keď ho uvrhli do pivníc utrpenia povedal, že aj veľký Kráľ si tam  uchovával svoje víno. Charles Spurgeon povedal: „Tí, ktorí sa potápajú v mori súženia, nachádzajú tam vzácne perly.“

Nemiluješ svojich milovaných viac, keď cítiš zvláštnu bolesť, o ktorej si myslíš, že máš rakovinu? Sme skutočne zvláštne tvory. Ak máme zdravie, pokoj a máme sa radi, môže sa nám zdať život ľahký a pohodlný. Ale ak umierame, láska sa stáva hlbokou a pomalou riekou nevysloviteľnej radosti a len ťažko sa jej dokážeme vzdať.

Preto: „Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,  veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.“(Jakub 1: 2).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345