Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. február - Keď si nesmrteľný

Keď sa rozodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. (Skutky 23:12)

Čo to boli za nenásytní ľudia, ktorí sľúbili, že nebudú jesť, ani piť kým nezabijú Pavla?

Čítali sme o nich v Skutkoch 23:12: „Keď sa rozodnilo, Židia sa dohodli a zaviazali sa prísahou, že nebudú jesť ani piť, kým nezabijú Pavla.“ Ale nefungovalo to. Prečo? Pretože sa stala séria nepravdepodobných udalostí.

  • Akýsi chlapec začul sprisahanie.
  • Chlapec bol synom Pavlovej sestry.
  • Chlapec mal odvahu ísť k rímskemu stotníkovi, ktorý strážil Pavla.
  • Stotník ho vzal vážne a priviedol ho pred radu.
  • Rada mu uverila a pripravila „dvesto vojakov so sedemdesiatimi jazdcami a dvoma stovkami kopijníkov“ aby previezli Pavla do bezpečia.

Všetky tieto udalosti boli málo pravdepodobné, ale stali sa. A čo títo nenásytní  muži striehnuci na Pavla? Nerátali s tým, čo sa stalo Pavlovi tesne predtým, ako sa dohodli. Pán sa zjavil Pavlovi vo väzení a povedal: „Buď silný! Lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.“ (Skutky 23:11).

Kristus povedal, že Pavol má ísť do Ríma. A to bolo všetko. Žiadne prepadnutie nemôže zabrániť tomu, čo mu v zjavení povedal  Kristus. Kým sa nedostal do Ríma, bol Pavol nesmrteľný. Bolo treba podať posledné svedectvo. A Kristus sa postaral o to, aby to  Pavol urobil.

Aj s tebou má Boh svoj plán – aby si o ňom svedčil a vydal svoje svedectvo. A si nesmrteľný, kým to neurobíš.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345