Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

31. júl - Utrpenie, ktoré zabíja vieru

Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy: keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví. Keď potom príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď odpadnú. (Marek 4:17)

Viera niektorých ľudí sa utrpením láme namiesto toho, aby rástla. Ježiš to vedel a opísal to v podobenstve o štyroch druhoch pôdy. Niektorí ľudia, keď  počujú slovo, ho najprv prijímajú s radosťou, ale potom utrpenie spôsobí, že odpadnú. Utrpenie teda nie vždy posilňuje vieru. Niekedy vieru rozdrví. A vtedy sa naplnia paradoxné Ježišove slová: "Tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má" (Marek 4:25).

Je to výzva, aby sme znášali utrpenie s pevnou vierou v budúcu milosť, aby sa naša viera posilnila a neukázala sa ako márna (1.Kor.15:2). „Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má.“ (Marek 4: 25). Poznanie Božieho zámeru v utrpení je jedným z hlavných prostriedkov rastu viery prostredníctvom utrpenia.

Ak si myslíte, že vaše utrpenie je zbytočné, alebo že Boh nemá nad ním kontrolu, alebo že si vymýšľa či je krutý, potom vás vaše utrpenie bude vzďaľovať od Boha, namiesto toho, aby vás vzďaľovalo od všetkého okrem Boha. Je teda veľmi dôležité, aby viera v Božiu milosť zahŕňala aj vieru v to, že Boh dáva milosť prostredníctvom utrpenia.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345