Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. júl - Boj s telesnou žiadostivosťou

Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.(1.Petra 2:11)

Keď som konfrontoval jedného muža s cudzoložstvom, v ktorom žil, snažil som sa pochopiť jeho situáciu a prosil som ho, aby sa vrátil k svojej manželke. Potom som mu povedal: "Vieš, Ježiš hovorí, že ak nebudeš s týmto hriechom bojovať s takou vážnosťou, že si budeš ochotný vylúpiť vlastné oko, pôjdeš do pekla a budeš tam trpieť naveky." Ako vyznávač kresťanstva sa na mňa neveriacky pozrel, akoby niečo také v živote ešte nepočul, a povedal: "Chceš povedať, že si myslíš, že človek môže prísť o spasenie?"

Podľa toho čo viem, existuje mnoho vyznávačov kresťanstva, pre ktorých je spasenie niečo, čo sa netýka reálneho života. Myslia si , že pre spaseného človeka neplatia biblické varovania.  Som presvedčený, že takýmto pohľadom na kresťanský život sa utešujú tisíce ľudí, ktorí sú na širokej ceste, ktorá vedie do záhuby. (Mat.7:13).

Ježiš povedal, že ak nebudeme bojovať proti žiadostivosti tela, nedostaneme sa do neba. „Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.“ (Mat.5:29). Nejde o to, že skutoční kresťania vždy zvíťazia v každom boji. Ide o to, že sme rozhodnutí bojovať, nie o to, že vždy zvíťazíme. S hriechom nevyjednávame. S hriechom vedieme vojnu. V stávke je oveľa viac ako to, či na svet dopadne tisíc atómových bômb, či teroristi zbombardujú vaše mesto, či globálne otepľovanie roztopí ľadovce, alebo či národy zachváti AIDS. Všetky tieto pohromy môžu zabiť len telo. Ak však nebojujeme proti žiadostivosti, stratíme svoju dušu. Navždy.

Peter hovorí, že telesné vášne bojujú proti našim dušiam (1.Petra 2:11). V tomto boji je v stávke nekonečne viac, ako pri akejkoľvek hrozbe svetovej vojny alebo terorizmu. Apoštol Pavol vymenoval "nemravnosť, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť" a potom povedal, že "kvôli nim prichádza Boží hnev" (Kol.3:5-6). Boží hnev je neporovnateľne strašnejší ako hnev všetkých národov sveta dohromady.

Nech nám Boh dá milosť, aby sme brali vážne boj o svoju dušu a o duše svojich blízkych a pokračovali v boji.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345