Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. apríl - Pavlovo obrátenie bolo kvôli tebe

Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život. (1.Tim 1:13-14,16)

Pavlovo obrátenie bolo kvôli nám. Vieš o tom? Pavol to pripomína: „Dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria a aby tak získali večný život.“ To sme my - ty a ja. Dúfam, že to počujete veľmi osobne. Boh o tebe vedel, keď si vybral Pavla a zachránil ho zvrchovanou milosťou tak, ako to urobil.

Ak veríte v Ježiša pre večný život - alebo ak v neho ešte stále neveríte pre večný život - Pavlovo obrátenie bolo kvôli vám. Zmyslom jeho obrátenia bolo ukázať na Kristovu neuveriteľnú trpezlivosť voči  nám. Pamätajme, že Pavlov život pred obrátením bol ťažkou skúškou pre Ježiša. „Prečo ma prenasleduješ?“, pýta sa  Pavla Ježiš na ceste do Damasku (Skutky 9: 4). "Tvoj neveriaci život a vzbura je pre mňa prenasledovaním!" A napriek tomu nám Pavol hovorí v Galaťanom 1:15, že bol oddelený Bohom pre svoje apoštolstvo už pred narodením. To je úžasné. Znamená to, že celý jeho život až do okamihu jeho obrátenia bolo jedno dlhé zneužívanie Božej milosti,  odmietanie a výsmech Ježiša - ktorý si ho pred narodením vybral za apoštola. Preto Pavol hovorí, že jeho obrátenie je úžasným prejavom Ježišovej trpezlivosti. A to je to, čo nám ponúka aj dnes.

Ježiš kvôli nám spasil Pavla tak, ako to urobil, „...aby ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život.“ (1. Timotejovi 1:16). Preto nestrácajme nádej. Nemyslime si, že nás Ježiš nemôže zachrániť. Nemyslime si, že sa hnevá, že sme prekročili hranice jeho trpezlivosti.   Nemyslime si, že Ježiš sa nemôže dotknúť svojou premieňajúcou milosťou našich najdrahších - náhle, neočakávane, jeho zvrchovanou milosťou.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345