Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. január - Nádej pre nedokonalých kresťanov

Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Žid.10:14

Tento verš je plný povzbudenia pre nedokonalých hriešnikov, ako sme my a plný motivácie k posväcovaniu. Znamená to, že môžete mať istotu, že v očiach svojho nebeského Otca stojíte dokonalí  nie preto, že ste teraz dokonalí, ale preto, že hoci teraz nie ste dokonalí, ale že ste „posväcovaní“, „aby ste boli svätí“ - že, vierou v Božie prisľúbenia sa vzďaľujete od svojej pretrvávajúcej nedokonalosti smerom k čoraz väčšej svätosti. To je zmysel listu Hebrejom 10:14.

Vedie vás vaša viera k túžbe opustiť hriech a napredovať vo svätosti? To je ten druh viery, ktorý uprostred nedokonalosti môže vzhliadnuť ku Kristovi a povedať: „Už si ma zdokonalil v tvojich očiach.“

Táto viera hovorí: „Kriste, dnes som zhrešil. Ale nenávidím svoj hriech, lebo si vpísal tvoj zákon do môjho srdca a ja mám túžbu plniť ho. A ty pracuješ vo mne tak, ako sa ti páči (Hebrejom 13:21). A tak nenávidím hriech, ktorý stále pácham; a neznášam hriešne myšlienky, o ktorých uvažujem. “

Toto je pravá a reálna viera, ktorá zachraňuje. Toto je viera, ktorá môže vychutnať slová: „Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.“

To nie je chvála silných. Je to výkrik slabých, ktorí potrebujú Spasiteľa.

Pozývam vás, nalieham na vás, aby ste boli natoľko slabí, aby ste takí mohli dôverovať Kristovi.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345