Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. september - Málo pôžitku

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. (Mat.6:19-20)

Posolstvo, ktoré treba vykričať najbohatším ľuďom tohto sveta je toto: Svetský človek, nie si ani zďaleka dosť pôžitkársky! Prestaň sa uspokojovať s malými dvojpercentnými výnosmi z pôžitkov, ktoré zožierajú mole inflácie a hrdza smrti. Investuj do akcií s najväčším možným výnosom, do nebesky poistených cenných papierov.

Venovať svoj život materiálnemu pohodliu, zabezpečeniu a zábave  je ako hádzať peniaze do bezodnej priepasti. Ale investovať svoj život do práce lásky prináša neprekonateľné a nekonečné dividendy radosti:

„Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.“ (Luk.12:33).

Toto posolstvo je veľmi dobrou správou: Poďte ku Kristovi. V jeho blízkosti  nájdete zdroj radosti a večného potešenia. Ježiš povedal: Blahoslavenejšie je  milovať ako žiť v prepychu! Blahoslavenejšie teraz a naveky.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345