Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. september - Jediná skutočná sloboda

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: "Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás oslobodí." (Ján 8:31-32)

Čo je to skutočná sloboda? Ste slobodní?

Predkladám vám štyri body, ktoré musia byť pravdivé, ak chceme byť úplne slobodní.

  1. Ak nemáte túžbu niečo urobiť, tak nie ste úplne slobodní. Môžete urobiť silou vôle to, čo nechcete, ale nikto by to nenazval slobodným rozhodnutím. Takýmto spôsobom nechceme žiť.  Cítime, že je na nás vyvíjaný tlak, ktorý je nám nepríjemný.
  1. Ak máte túžbu niečo urobiť, ale nedokážete to urobiť, tiež nie ste slobodní.
  1. Ak máte túžbu aj schopnosť niečo urobiť, ale nemáte možnosť, ako to urobiť, tiež nie ste slobodní.
  1. Ak máte túžbu, aj schopnosť, aj príležitosť niečo urobiť, ale nakoniec vás to zničí, nie ste úplne slobodní - naozaj nie ste slobodní - keď to urobíte.

Aby sme boli úplne slobodní, musíme mať túžbu, schopnosť aj príležitosť robiť to, čo nás navždy robí šťastnými. Bez akýchkoľvek výčitiek. A to nám môže umožniť jedine Ježiš, Boží Syn, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

„Ak vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“ (Ján 8:36).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345