Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. september - Ako bojovať s obavami

Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. (1.Petra 5:7)

V Žalme 56:3 sa hovorí: "V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba."

Všimnite si, že sa tam nehovorí: "Nikdy nebojujem so strachom". Strach na nás udrie a začína sa boj. Biblia nepredpokladá, že veriaci nebudú mať žiadne obavy. Namiesto toho nám  radí, ako bojovať s obavami, keď na nás doľahnú.

V 1.liste Petra 5:7 sa píše: "[Všetky] svoje starosti zložte na neho, lebo on sa o vás stará." Nie je tam napísané, že nikdy nebudeme pociťovať žiadne obavy. Hovorí, že keď ich budeme mať, máme ich zložiť pred Boha. Keď vám blato postrieka čelné sklo na aute a vy na chvíľu prestanete vidieť na cestu, v tej chvíli dostanete strach a zapnete stierače a ostrekovač.

Takže moja odpoveď pre človeka, ktorý sa musí každý deň vyrovnávať s pocitmi obáv je, že je to viac-menej normálne. Aspoň pre mňa je to tak už od mojich mládeneckých rokov. Otázkou je, ako s tým bojujeme.

Odpoveď znie: s obavami bojujeme tak, že bojujeme proti nevere a bojujeme za vieru v budúcu milosť. A spôsob, ako bojovať tento "dobrý boj" (1.Tim. 6:12, 2.Tim.4:7), je rozjímať o Božích uisteniach o budúcej milosti a prosiť o pomoc jeho Ducha. Stierače sú Božie zasľúbenia, ktoré odstraňujú blato nevery, a kvapalina do ostrekovačov je pomoc Ducha Svätého. Všeobecne boj o oslobodenie od hriechu - vrátane hriechu z ustarostenosti musíme viesť "pomocou Ducha a vierou v pravdu.“ (2.Tes.2:13).

Pôsobenie Ducha a Slova pravdy  sú dva veľké prostriedky, ktoré budujú našu vieru. Bez umývajúceho pôsobenia Ducha Svätého stierače slov božích zasľúbení len rozmažú blato nevery na čelnom skle.

Oboje je potrebné: Duch aj Slovo. Pripomíname si Božie zasľúbenia a modlíme sa o pomoc jeho Ducha. A keď sa čelné sklo vyčistí, uvidíme pred sebou požehnanie, ktoré pre nás Boh pripravil. (Jer.29:11) Naša viera zosilnie a prejavy obáv poľavia.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345