Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. september - Cieľ Kristovej lásky

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. (Ján 17:24)

Veriaci v Ježiša sú pre Boha vzácni (sme jeho nevestou!). A on nás tak veľmi miluje, že nedovolí, aby sme sa zamilovali sami do seba a stali sa sami sebe bohom. Boh s nami  robí veľa, prijíma nás do svojej rodiny! Ale robí to spôsobom, ktorý nás zbavuje samých seba a chce, aby sme sa tešili z jeho veľkosti.

Predstavte si toto: Keby Ježiš prišiel prežiť  s vami deň, sadol si vedľa vás na pohovku a povedal: "Mám ťa veľmi rád," na čo by ste sa sústredili  po zvyšok dňa, ktorý s ním strávite?

Zdá sa mi, že veľa piesní a kázaní v nás zanecháva nesprávnu odpoveď. Zanechávajú v nás dojem, že vrcholom našej radosti by mal byť opakujúci sa pocit, že sme milovaní. "On ma miluje! On ma miluje!" Áno, to je určite radosť. Ale to nie je vrchol, to nie je to podstatné.  

Čo vyjadrujeme slovami "som milovaný"? Čo tým myslíme? Čo to znamená "byť milovaný"?

Nebolo by najväčšou radosťou, ktorá by vyvyšovala Krista to, že by sme sa celý deň pozerali na  neho a jasali: "Si úžasný! Pane Ježišu, si úžasný!"

  • On odpovedá na naše najťažšie otázky a žasneme nad jeho múdrosťou.
  • Dotýka sa špinavej, hnisajúcej a boľavej rany a žasneme nad jeho súcitom voči nám.
  • Kriesi mŕtvu ženu v pitevni súdneho lekára a žasneme nad jeho mocou.
  • Predpovedá udalosti dňa a žasneme nad jeho vševedúcnosťou.
  • Pokojne spí počas búrky a žasneme nad jeho odvahou.
  • Hovorí: "Skôr ako bol Abrahám, ja som" (Ján 8:58) a žasneme nad jeho slovami.
  • Chodíme s ním celý deň a sme ohromení tým, čo vidíme.

Nie je jeho láska k nám prejavom všetkého, čo mohol pre nás urobiť (vrátane obetovania sa za nás), aby sme ho za to mohli obdivovať a nemuseli naveky umrieť? Vykúpenie, zmierenie, odpustenie, ospravedlnenie - to všetko sa stalo. Boli to skutky Jeho lásky. Ale cieľom lásky, ktorá robí tieto skutky hodnými milovania je to, aby sme boli s ním, aby sme videli jeho slávu a boli s toho užasnutí. A keď vidíme a vychutnávame si všetko, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi, vtedy zabúdame na seba.

Preto naliehavo žiadam pastorov a učiteľov: Veďte ľudí cez poznávanie skutkov Kristovej lásky k cieľu jeho lásky. Ak nás vykúpenie, zmierenie, odpustenie a ospravedlnenie nevedú k radosti zo samotného Ježiša, tak to nie je láska. Pripomínajte to. Za to sa Ježiš modlil v Jánovi 17:24: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345