Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. august - Ježiš porazí všetkých našich nepriateľov

A potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. (1.Kor.15:24-25)

Ako ďaleko siaha Kristova vláda? V citovanom verši sa píše: „On musí kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.“ Slovo všetkých nám vyjadruje rozsah.

Rovnako aj slovo všetkých v 24. verši hovorí: "Potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi po tom, čo zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl."

Neexistuje žiadna choroba, žiadna závislosť, žiadny démon, žiadny zlozvyk, žiadna chyba, žiadna neresť, žiadna slabosť, žiadna náladovosť, žiadna pýcha, žiadna sebaľúbosť, žiadna hádka, žiadna žiarlivosť, žiadna zvrátenosť, žiadna chamtivosť, žiadna lenivosť, ktorú by Kristus neprekonal ako nepriateľa svojho kraľovania.

Povzbudením v tomto zasľúbení je to, že keď sa pustíme do boja s nepriateľmi svojej viery a svojej svätosti, nebudeme bojovať sami. Ježiš Kristus si teraz, v tomto veku, „položí pod nohy“ všetkých svojich nepriateľov. Každá vláda, každá autorita a každá moc bude porazená.

Pamätajme, že rozsah Kristovej vlády siaha od najmenšieho až po najväčšieho nepriateľa jeho slávy vo vašom živote a v celom vesmíre. Všetky mocnosti zla budú porazené.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345