Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. august - Kedy je Božia láska najkrajšia

Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba,  aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom. (Efez.5:25-26)

Ak dúfate len v bezpodmienečnú Božiu lásku, vaša nádej je veľká, ale tiež aj malá.

Bezpodmienečná Božia láska nie je tou najkrajšou skúsenosťou jeho lásky. Najkrajšou skúsenosťou je, keď počujeme jeho lásku hovoriť: "Urobil som ťa tak podobným svojmu Synovi, že sa teším, keď ťa vidím a som s tebou. Si pre mňa potešením, pretože žiariš mojou slávou." Táto najkrajšia skúsenosť je podmienená našou premenou na takú podobu, ktorej  rozhodnutia a činy sa Bohu páčia.

Bezpodmienečná Božia láska je zdrojom a základom  premeny človeka, ktorá umožňuje okúsiť  nádheru podmienečnej lásky. Keby nás Boh nemiloval bezpodmienečne, nevstúpil by do nášho života, nepriviedol by nás k viere, nezjednotil by nás s Kristom, nedal by nám svojho Ducha a nepretvoril by nás na podobu Pána Ježiša. Keď si nás však bezpodmienečne vyvolil, poslal Krista, aby za nás zomrel a obnovil nás. Uviedol tým do pohybu nezastaviteľný proces premeny, ktorý nás robí slávnymi v Kristovi. Oblieka nás do nádhery, v ktorej má zaľúbenie: do jeho vlastnej nádhery.

Vidíme to v liste Efezanom 5:25-27. "Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého [bezpodmienečná láska], aby ju posvätil... a predstavil ju v nádhere" - v stave, v ktorom má zaľúbenie.

Je  nádherné, že Boh voči nám bezpodmienečne prejavuje svoju priazeň, aj kým sme ešte neveriacimi hriešnikmi. Dôvodom, prečo je to nádherné je to, že táto bezpodmienečná láska nás privádza do večnej radosti z jeho slávnej prítomnosti. Vrcholom tejto radosti však je to, že jeho slávu nielen vidíme, ale aj odrážame. „...aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.“ (2.Tes.1:12).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345