Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. júl - Ako dobre poznáte Boha?

Hľa, Boh je veľký, a my ho nepoznáme; počet jeho rokov je nepreskúmateľný. (Jób 36:26)

Boha nie je možné dobre poznať. On je tou najdôležitejšou bytosťou, ktorá existuje, pretože on všetko stvoril a za všetko čím jeho stvorenie je, patrí vďaka jemu. Všetka sila, inteligencia, zručnosť alebo krása, ktoré majú stvorené veci pochádza od neho. Boh je ďaleko najdokonalejší a nekonečne väčší ako ten najdokonalejší človek, ktorého ste kedy poznali alebo o ktorom ste kedy počuli. Keďže je nekonečný, je nevyčerpateľný. Preto Boh nemôže byť nudný. Jeho tvorivé schopnosti sú nevyčerpateľné.

Ako zdroj každého potešenia je plný nevyčerpateľnej radosti. Ak ho takéhoto nevnímame, sme buď mŕtvi, slepí, alebo spíme. Je preto zarážajúce, ako málo úsilia vynakladáme na poznanie Boha. Je to, ako keby k vám na mesiac prišiel bývať prezident a vy by ste ho len tak mimochodom každý deň pozdravili. Alebo ako keby ste na pár hodín leteli rýchlosťou svetla okolo Slnka a slnečnej sústavy a namiesto toho, aby ste sa pozerali von oknom, hrali by ste zaujímavú počítačovú hru. Alebo ako keby ste boli pozvaní na najlepšie herecké, spevácke, športové, vynálezcovské a vedecké podujatie, ale odmietli ste ísť, aby ste si mohli pozrieť záverečnú epizódu obľúbenej  telenovely.

Modlime sa preto spoločne, aby náš nekonečne veľký Boh naklonil naše srdcia a otvoril nám oči, aby sme ho videli čo najplnšie a snažili sa ho čím viac spoznať.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345