Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. apríl - Boh nás posilňuje inými ľuďmi

Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. (Luk.22:31-32)

A čo s ďalšími desiatimi apoštolmi (nepočítajúc Judáša)?

Aj ich Satan  chcel preosiať. Modlil sa za nich Ježiš?

Áno, on to robil. Ale on nežiadal od Otca, aby strážil ich vieru rovnako, ako strážil Petrovu.

Boh v tú noc zlomil chrbát Petrovej pýchy a sebadôvery v preosievaní satanovým sitom. Ale Ježiš ho neopustil. Obrátil sa  k nemu a odpustil mu, obnovil ho a posilnil jeho vieru. A teraz bolo Petrovým poslaním posilniť ďalších desať. "A keď sa ty obrátiš, posilňuj svojich bratov."

Ježiš sa postaral o tých desiatich tým, že sa postaral o Petra. Posilnený sa stáva posilňovačom.

Je to pre nás veľká lekcia. Boh s vami bude niekedy jednať priamo a vašu vieru posilní v samote skorého rána, keď všetci ostatní spia. Ale väčšinou (takmer vždy) Boh posilňuje našu vieru prostredníctvom inej osoby. Boh nám posiela nejakého Šimona Petra, ktorý nám prináša slovo milosti, ktoré musíme ďalej udržiavať vo viere svedectvami o tom, ako: „Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie“. (Žalm 30: 5).

Budovanie sa pre večnosť je spoločné úsilie. Kedykoľvek Boh povzbudí vaše srdce prísľubom, že pri satanovom preosievaní vaša viera neochabne, potom použite toto povzbudenie a zdvojnásobnite svoju radosť tým, že tento prísľub použijete na posilnenie svojich bratov a sestier - a to silou, ktorou ste boli vy sami posilnení.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345