Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. marec - Podriadení Spasiteľovi

Zrazu vykríkli: „Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom?“ (Mat.8:29)

 Démoni sa tu dozvedeli tajomstvo. Vedeli, že sú odsúdení k zahynutiu. Vedeli, že Boží Syn bude víťazom. Ale nevedeli, že sa to stane skôr, ako Kristus príde pred časom konečnej  porážky. Kristus nebude čakať na koniec vojny, aby viedol svoje jednotky do boja. Už teraz začal viesť boj na území Satana. Vycvičil „záchranné jednotky“ na vykonávanie odvážnych záchranných akcií. Kristus pripravil veľa taktických víťazstiev pred časom konečného strategického víťazstva.

Kľúčová  vojnová stratégia je táto: Pretože Satanov osud je istý a on to vie, môžeme mu to kedykoľvek pripomenúť, keď nás pokúša, aby sme mu slúžili. Môžeme sa zasmiať a povedať: „Nech ti to vypadne z hlavy. Kto by chcel plytvať silami a pripojiť sa bojovať v armáde porazeného?!“ Cirkev je oslobodeným nepriateľom „boha tohto sveta“ (2. Korinťanom 4: 4). Sme partizáni a  záškodníci. Sme vzbúrenci proti povstaleckému kráľovstvu „kniežaťa nadzemskej mocnosti“ (Efezanom 2: 2).

Nie je to bezpečné. Ale je to napínavé. V tomto boli vyhaslo veľa životov. Satanove jednotky  neustále sliedia po našej podvratnej činnosti. Kristus však zaručil vzkriesenie pre všetkých, ktorí bojujú na život a na smrť. Nezaručuje však prijatie, ak prebehneme k nepriateľovi, ani prosperitu na území nepriateľa. Mnohí s radosťou položili svoje životy za svojho Veliteľa na hraniciach v boji s nepriateľom. Neviem si predstaviť lepší spôsob, ako žiť - alebo zomrieť!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345