Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. marec - Vyzbroj sa zasľúbeniami

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (Mat.5:8)

Keď Pavol hovorí, že „skrze Ducha“ umŕtvuje skutky tela“ (Rímskym 8:13), chápem to tak, že by sme mali použiť jednu zbraň v zbraniach Ducha, ktorá sa používa na zabíjanie; menovite meč, „ktorý je Božím slovom“ (Efezanom 6:17).

Takže keď sa má telo kvôli strachu alebo túžbe dostať do hriešneho konania, musíme si vziať meč Ducha a ten strach a túto túžbu ním usmrtiť. Podľa mojich skúseností to znamená hlavne oddeliť koreň sľubov z potešenia z hriešneho konania od potešenia z Božích sľubov.

Napríklad, keď začnem túžiť po hriešnom sexuálnom potešení, použitie meča, ktorý by presekol koreň tohto potešenia, je: „Blahoslavení čistého srdca, pretože oni uvidia Boha“ (Matúš 5: 8). Pripomeniem si  potešenie, ktoré ochutnám z toho, že vidím Boha jasnejšie z nepoškvrneného svedomia; a pripomínam si dočasnosť a povrchnosť a ubíjajúcu pachuť hriešnych pôžitkov, a takto môže vo mne Boh zabiť premáhajúcu  moc hriechu. Mať po ruke sľuby, ktoré sú účinné pre dané  pokušenie, je jedným z kľúčov k úspešnému boju proti hriechu.

Ale sú chvíle, keď nás nenapadne  vhodné slovo od Boha. A nie je čas hľadať v Biblii prísľub šitý na mieru. Vtedy  musíme mať pripravený malý arzenál všeobecných sľubov, kedykoľvek hrozí, že nás hriešna túžba premôže.

Tu sú štyri moje najbežnejšie používané sľuby v boji proti hriechu:

  • Izaiáš 41:10: „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou“.
  • Filipanom 4:19, „Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista.“
  • A podobný prísľub vo Filipanom 3: 8: „Všetko považujem za stratu kvôli nesmiernej hodnote poznania Krista Ježiša, môjho Pána.“
  • A samozrejme Matúš 5: 8: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“

Neustále doplňujte Biblické citáty do svojho arzenálu zasľúbení. Nikdy však nezabudnite na pár sľubov, ktoré Boh vo vašom živote už mimoriadne požehnal. Robte oboje. Buďte pripravení  používať staré zasľúbenia, ale každý deň si pribaľte nové, ktoré môžete niesť so sebou cez deň.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345