Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. január - Milosť odmietnutá a daná

Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. (Skutky 14:22).

Potreba vnútornej sily nevzniká iba z vyčerpania a každodenného stresu, ale aj z existencie utrpenia a trápenia, ktoré občas príde. A ono skutočne príde.

Utrpenie nevyhnutne spôsobuje únavu na ceste životom do nebeského domova. Keď príde, naša životná cesta sa môže zmeniť na veľmi kľukatú a môže sa stať neuveriteľne ťažkou. Je ťažké ísť úzkou cestou strmými kopcami, ktoré testujú odolnosť našej telesnej schránky na maximum. Čo však robiť, keď telo vypovedáva poslušnosť?

Apoštol Pavol pri tejto otázke trikrát volal na Boha pre nejaké trápenie svojho tela . Žiadal o úľavu od utrpenia , ktoré prežíval vo svojom tele. Ale Božia milosť neprišla v podobe, o ktorú prosil. Prišlo to v inej podobe. Kristus odpovedal: „Moja milosť je pre teba dostatočná, pretože moja moc je dokonalá v slabosti.“ (2. Korinťanom 12: 9).

Tu vidíme milosť ako povzbudzujúcu silu v nepoľavujúcom utrpení - jedna milosť bola daná, dalo by sa povedať, a druhá milosť bola odmietnutá. A Pavol odpovedal s vierou v dostatočnosť tejto danej milosti: „Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ (2. Korinťanom 12:9).

Boh nás často žehná „milosťou danou“ v nadväznosti na „milosť odmietnutú“.

V jeden horúci júlový deň prestalo na našom aute fungovať vodné čerpadlo a my sme uviazli na diaľnici dvadsať míľ od najbližšieho servisu. V to ráno som sa modlil, aby auto fungovalo dobre a aby sme bezpečne dorazili do cieľa. Teraz však auto prestalo poslúchať. Milosť bezproblémového cestovania bola odmietnutá. Bezradne sme postávali okolo nášho auta, nikto nezastavoval. Potom môj syn Abrahám (v tom čase mal asi jedenásť) povedal: „Oci, mali by sme sa modliť.“ Sklonili sme sa teda na auto a požiadali Boha o budúcu milosť - pomoc v čase núdze. Keď sme zdvihli zrak, zastavilo pri nás nákladné auto. Vodičom bol mechanik, ktorý pracoval asi dvadsať míľ odtiaľ. Povedal, že by bol ochotný ísť po diely, vrátiť sa a opraviť auto. Išiel som s ním do mesta a cestou som mu mohol hovoriť evanjelium. Na ceste sme boli asi päť hodín.

Pozoruhodné na tejto odpovedi na našu modlitbu bolo to, že bola súčasťou modlitby odmietnutej. Ráno sme Boha žiadali o bezproblémový výlet. A Boh nám dal problémy. Ale uprostred milosti odmietnutej sme dostali milosť danú. A tak sa učím dôverovať Božej múdrosti v poskytovaní potrebnej milosti, ktorá by bola najlepšia pre mňa, pre neveriaceho mechanika, aj pre posilnenie viery môjho jedenásťročného syna.

Nemali by sme byť prekvapení, že Boh nám dáva uprostred utrpenia iný druh milosti, než o akú sme ho prosili, aby nám pomohol. On najlepšie vie, aký druh milosti nám má dať pre naše dobro a pre jeho slávu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345