Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ ŠTRNÁSTY

PLAČ JEREMIÁŠOV 3:1-6,16-25 (ECAV)
1 Ja som muž, ktorý okúsil biedu pod prútom Jeho prchkosti. 2 Poznal ma a viedol po tme a bez svetla. 3 Naozaj, proti mne vystiera, obracia neustále svoju ruku. 4 Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, rozdrvil moje kosti. 5 Ohradil a obkľúčil ma jedom a útrapami, 6 posadil ma do hustej temnoty ako naveky mŕtvych.

16 Zuby mi dolámal na kremeni, stlačil ma do popola. 17 Moja duša je zbavená pokoja, zabudol som na šťastie, 18 takže hovorím: Moja sláva je preč, i to, čo som očakával od Hospodina. 19 Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed. 20 Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená; 21 vezmem si to k srdcu, preto budem čakať na Neho. 22 Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 23 obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. 24 Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. 25 Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. 

ŽIAĽ A NÁDEJ

Keď americký country spevák George Jones zomrel vo veku 81 rokov, jeho fanúšikovia si pamätali jeho pozoruhodný hlas,  jeho ťažký život a osobné boje. Zatiaľ čo mnohé z jeho piesní odrážali jeho osobné zúfalstvo a túžbu, spôsob, akým ich spieval, sa ľudí hlboko dotýkal. Greg Kot, kritik Chicago Tribune music, povedal: “Jeho hlas bol stvorený na vyjadrenie hlbokého žiaľu.”

Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho. PLAČ JEREMIÁŠOV 3:25

Kniha Nárekov - Plač Jeremiášov, zaznamenáva Jeremiášovo utrpenie nad spurným judským národom odmietajúcim Boha. Často nazývaný „plačúci prorok“ bol svedkom zničenia Jeruzalema a odvlečenia jeho ľudí do zajatia. . Putoval po uliciach mesta premožený zármutkom (Plač Jeremiášov 1:1-5).
Ale vo svojej najtemnejšej hodine Jeremiáš povedal: “Vezmem si to k srdcu, preto budem čakať na Neho.  Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí;  obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť“ (3:21-23).
Či trpíme pre svoje vlastné rozhodnutia alebo rozhodnutia iných, beznádej a zúfalstvo sa budú snažiť nás premáhať. Keď sa už všetko zdá stratené, môžeme sa pridŕžať Božej vernosti. „Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho !” (v.24).

David McCasland

Pamätajme si:
Kotva Božej vernosti drží pevne aj v najsilnejších búrkach.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345