Svedectvá

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Svedectvo-Kamila Portréty 2680
1 Pohladnica z Nepálu 2 Portréty 2791
1 Svedectvo-Zuzana Rádio Logos Portréty 2159
1 Som spasená-svedectvo Portréty 1952
1 Svedectvo-Sona A. Portréty 3080
1 Osvieženie na púšti utrpenia Ryan Chase Portréty 2228
1 Pohľadnica z Nepálu 1 Portréty 2364
1 Bol som narkoman Lubor S. Portréty 1020
1 Svedectvo Milan H. HCJB 1066
1 Svedectvo 4 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 964
1 Svedectvo Oľga - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 1060
1 Svedectvo ANDREA 3 Andrea D. 996
1 Svedectvo Miťo - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 965
1 Svedectvo Včeláková Rádio Logos Portréty 1015
1 Svedectvo ANDREA 1 Andrea D. 1208
1 Svedectvo ANDREA 2 Andrea D. 1169
1 Svedectvo 3 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 956
1 Svedectvo 1 - AC (BA) Apoštol. cirkev (BA) Portréty 932
1 Svedectvo Július B. Rádio Logos Portréty 954
1 Svedectvo 9 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 997

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345