Svedectvá

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1 Svedectvo 8 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 945
1 Svedectvo 7 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 977
1 Svedectvo 6 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 932
1 Svedectvo 5 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 976
1 Svedectvo 4 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 1042
1 Svedectvo 3 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 1008
1 Svedectvo 2 - BJB 3 (Viera) Rádio Logos Portréty 975
1 Svedectvo Nina M. HCJB 915
1 Svedectvo Jana K. HCJB 962

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345