John Piper odpovedá

Otázky a odpovede

Odpovede na otázky z reálneho života


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1570 O posledných dňoch J. Piper John Piper odpovedá 19
1569 Prebývanie v úkryte Najvyššieho J. Piper John Piper odpovedá 46
1568 Nemám duchovné dary J. Piper John Piper odpovedá 63
1567 Čo sú cirkevné tradície J. Piper John Piper odpovedá 73
1566 Čo je modla J. Piper John Piper odpovedá 194
1528 V čo veríme - Nicejské vierovyznanie J. Piper John Piper odpovedá 467
1512 Ako nasledovať Krista J. Piper John Piper odpovedá 417
1510 Ako viesť ľudí ku Kristovi? J. Piper John Piper odpovedá 408
1497 Koľko sa máme snažiť robiť pre Boha? J. Piper John Piper odpovedá 529
1496 Prečo potrebujem byť spasený? J. Piper John Piper odpovedá 676
1491 Je viera v Božiu Trojicu nutná pre spasenie? J. Piper John Piper odpovedá 525
1484 Prečo naše telá musia byť vzkriesené? J. Piper John Piper odpovedá 487
1481 Homosexuálne manželstvá J. Piper John Piper odpovedá 491
1470 Čo je milosť? J. Piper John Piper odpovedá 347
1469 Čo znamená „mať Božieho Syna“ J. Piper John Piper odpovedá 289
1468 Kalvinizmus vs. Arminianizmus podľa C.S Lewisa J. Piper John Piper odpovedá 318
1462 Prečo je potrebné vyznávať hriechy? J. Piper John Piper odpovedá 285
1461 Je Boh pokorný? J. Piper John Piper odpovedá 235
1459 Zatvrdzuje Boh srdce človeka? J. Piper John Piper odpovedá 225
1458 Prečo slávime Veľkú noc J. Piper John Piper odpovedá 235

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345