Úvod - Aktuality

David Wilkerson: Boh je verný

Kniha David Wilkerson: Boh je verný

V spolupráci s vydavateľstvom DAVID KNIHY (Teen Challenge) sme pripravili nahrávky denných zamyslení z knihy Boh je verný, autor David Wilkerson.

Vypočuť si ich môžete každý deň v programových blokoch v čase od 8:00 - 9:00 a 15:30 -17:00.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345