Rádio LOGOS na Facebook-u

Video

Rodrigo Rodriguez | Vianočné koncertné turné 2023 | Žilina

Záznam koncertu gitaristu Rodriga Rodrigueza z vianočného koncertného turné 2023 v Žiline kde 5.12.2023 vystúpil v CZ ECAV Žilina.

Webstránska Vianočného koncertného turné 2023: https://www.rodrigotour.eu Webstránka Rodriga Rodrigueza: https://rodrigorodriguez.net

kamera: Filip Šimko
zvuk: Milan Hudec
strih: Filip Šimko

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345