Rádio LOGOS na Facebook-u

Naša ponuka

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár, alebo telefonicky na mobil. čísle 0902 481 466.

CD - Nádherná zvesť

cd fourte 2016 3 1 str.1 120x108

Na tomto debutovom CD vokálneho kvarteta FOURTE nájdete 11 výpovedných piesní s hlbokým duchovným obsahom.

Sú to staré, známe kresťanské melódie, ktoré preveril čas. Sme presvedčení, že po oblečení do nového, moderného kabáta ešte viac oslovia každého poslucháča, ktorý počúva hudbu nielen ušami, ale hlavne srdcom.

Autor: Vokálne kvarteto FOURTE a hostia

Vydavateľ: Hosana

 

Naša cena: 0,00 € - možné dobrovoľné príspevky

Rok vydania: 2016

Jazyk: SK

 

Ukážky:

01 - Zvesť nádherná (ukážka)

04 - Istota vzácna (ukážka)

09 - Hrubý kríž (ukážka)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345