Úvod - Aktuality

R.C SPROUL: Božia svätosť

R.C SPROUL: Božia svätosť

V rámci pravidelných úvah, ktoré vysielame každú nedeľu ráno o 9.05 hod. a reprízujeme o 20:05 hod. sme pripravili 6 dielny cyklus úvah na tému božej svätosti:

1.  Dôležitosť svätosti

2.  Trauma zo svätosti

3.  Svätosť a spravodlivosť

4.  Šialenstvo Luthera

5.  Význam svätosti

                                               6.  Kristova svätosť

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345