Úvod - Aktuality

Čas pre nádej. Povzbudenie pre tých, čo sú vo väzení

Vážení poslucháči. V spolupráci s misijnou organizáciou Our Daily Bread Ministries sme pre Vás pripravili nový cyklus zamyslení. Nahrávky týchto zamyslení si môžete vypočuť každý deň v čase cca o 3:15 ráno a pondelok až piatok ráno cca o 9:10. Ich text si môžete prečítať v záložke „Texty úvah“. Pripravili sme ich s modlitbou, aby poslúžili k Vášmu duchovnému povzbudeniu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345