Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1407
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1897
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2106
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 908
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 844
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 798
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 792
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 764
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 690
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 731
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 784
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 777
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 768
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 749
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 814
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 722
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 854
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 649
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 743
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 646

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345