Úvahy, zamyslenia

Pre vaše povzbudenie a uistenie.


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1465
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1969
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2170
Boh existuje-7. Argument všeobec. súhlasu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 970
Boh existuje-8. Argument nábožen. skúsenosti Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 904
Boh existuje-6. Argument morálky Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 855
Boh existuje-5. Argument zo svedomia Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 842
Boh existuje-4. Argument túžby Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 812
Boh existuje-3. Kozmologic.argument KALAM Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 743
Boh existuje-2. Argument prvej príčiny Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 782
Boh existuje-1. Argument dizajnu Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 838
Ak Boh neexistuje...6 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 826
Ak Boh neexistuje...5 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 809
Ak Boh neexistuje...4 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 794
Ak Boh neexistuje...3 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 868
Ak Boh neexistuje...2 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 762
Ak Boh neexistuje...1 Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 900
Vzťah k majetku Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 693
Kresťan a majetok Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 791
Boží zámer s človekom Úvahy, zamyslenia P. Steiger Ako žiť 697

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345