Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. máj - Boží úmysel s obchádzkou

A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi. (Kolos.3:17)

 Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je, a napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste.

Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Wurmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Reaching Toward the Heights (Cestou k výšinám). Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok. Ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som  k zamysleniu na deň  30. November. Keď som si ho prečítal, povedal som si: „Pre toto ma Pán nechal  hľadať  na nesprávnom ‘mieste.“ Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene - nič, dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto:

V dome pre retardované deti bola Katarína vychovávaná dvadsať rokov. Bola od narodenia mentálne postihnutá a nikdy neprehovorila ani slovo, iba vegetovala. Buď ticho hľadela na steny, alebo robila chaotické pohyby. Jedenie, pitie, spánok predstavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju Pán čoskoro vezme k sebe.

Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie.  Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň: „Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok?“ Spievala pol hodiny s premenenou tvárou, potom potichu skonala. (Prevzaté z To najlepšie len príde, Wuppertal: Sonne und Shild)

Je niečo, čo robíme v Kristovom mene zbytočné? Moje sklamanie z márneho  hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, nebolo zbytočné. Spievanie tomuto  postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfalé a neplánované hľadanie nie je stratou - nie, ak hľadáte Pána a s ďakovaním očakávate na neho a robíte všetko v jeho mene. (Kolos.3:17).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345