Svedectvá o Božej láske, vernosti a ochrane

duha 2 prod 120

Rádio Logos sa podieľalo na príprave vydania knihy spomienok Magdalény Kissovej-Lachovej. Súčasťou knihy je zvukové CD, ktoré autorka autenticky načítala sviežim hlasom, napriek svojim 86 rokom života. Knihu, ako aj zvukové CD si môžete u nás objednať aj samostatne.

Čítajte, počúvajte, premýšľajte, nechajte sa osloviť a povzbudiť týmito príbehmi. Je ich celkom 120.

Autorka úvodom píše: Narodila som sa v roku 1935 v Békescsabe v Maďarsku. Druhú svetovú vojnu som prežila v rumunskom meste Oradea. Časť svojho detstva som prežila na Slovensku v Nových Zámkoch a svoje študentské a stredné roky v Bratislave. Mám veľa spomienok a pri rozjímaní nad Slovom Božím som si vždy spomenula na niektorú príhodu zo svojho života. Zistila som, že Slovo Božie je o nás - o mne - a tak som svoje spomienky začala dávať do súvislosti s ním.

Keď niekomu svedčím o Pánovi Ježišovi, rozprávam aj to, ako sa Slovo Božie dotýka mňa a ako to vnímam ja. Je mnoho ľudí hľadajúcich pravdu a ja túžim po tom, aby sa  nich moje svedectvá dotkli, aby aj oni začali čítať Slovo Božie napísané v Biblii. Tam je návod na život. To sú slová pre nás, aby sme neblúdili, ale išli priamou cestou ku cieľu - večnému životu. Túžim po tom, aby táto kniha poslúžila na Božiu slávu.

Autor: Magdaléna Kissová-Lachová

Vydavateľ: Autorka vlastným nákladom

Naša cena: 0,00 € - možné dobrovoľné príspevky

Rok vydania: 2021

Jazyk: SK© 1993 - 2021 Rádio LOGOS - www.radiologos.sk