Úvod - Aktuality

Cyklus rozprávaní Magdalény Kissovej

Cyklus rozprávaní Magdalény Kissovej

Vypočujte si cyklus rozprávaní Magdalény Kissovej z Banskej Štiavnice o jej životných skúsenostiach na ceste viery za Pánom Ježišom.

Veríme, že poslúžia k povzbudeniu a osvieženiu Vašej viery.
Vysielame každú nedeľu v čase o 13:05 hod a reprízujeme o 22:05 hod.

Knihu si môžete objednať v záložke "Ponúkame".

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345