Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. november - Zanedbávaš svoje spasenie?

Ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? (Židom 2:3)

 Uvedomuješ si veľkosť svojho spasenia, alebo ho zanedbávaš? Reaguješ na vznešenosť svojho spasenia? Alebo k nemu pristupuješ ako k svojej poslednej vôli, závetu, alebo ku kúpnej zmluve svojho auta alebo domu? Raz si ju podpísal a je niekde v zakladači. Nie je cennou vecou v tvojej mysli. Málokedy si na ňu spomenieš. Nemá na teba každodenný dopad. V stručnosti, nedbáš o ňu.

Ak zanedbávaš svoje spasenie, čo v skutočnosti zanedbávaš? Toto má pisateľ listu Židom na mysli, keď hovorí: „Nezanedbávaj svoje spasenie!“

  • Nezanedbávaj, že ťa Boh miluje.
  • Nezanedbávaj, že ti je odpustené, že si prijatý, chránený, posilňovaný a vedený všemocným Bohom.
  • Nezanedbávaj obeť Krista na kríži.
  • Nezanedbávaj bezplatný dar spravodlivosti, ktorý sa pripisuje vierou.
  • Nezanedbávaj odstránený Boží hnev a zmierujúci Boží úsmev.
  • Nezanedbávaj vnútorné prebývanie Ducha Svätého, spoločenstvo a priateľstvo so živým Kristom.
  • Nezanedbávaj vyžarovanie Božej slávy na tvári Ježiša.
  • Nezanedbávaj voľný prístup k trónu milosti.
  • Nezanedbávaj nevyčerpateľný poklad Božích zasľúbení.

Ide o skutočne vznešenú spásu. Jej zanedbanie je veľmi nebezpečné! Nezanedbávaj tak veľké spasenie. Pretože ak to urobíš, môžeš nejako uniknúť pred súdom? To sa vlastne pisateľ pýta: „Ako unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie?“ Takže byť kresťanom je skutočne vážnou vecou a nie trpkou vecou. Mali by sme byť nadovšetko úprimní ohľadom nášho šťastia, ktoré predstavuje naše spasenie.

Nenechajme sa odlákať týmto svetom k pominuteľným a samovražedným pôžitkom z hriechu. Nezanedbávajme svoju večnú radosť v Bohu - čo je cieľom tejto spásy. Radšej si vypichneme oči, akoby sme sa nechali odlákať od takej veľkej spásy.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345