Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 2.časť

A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? (Mat.6:27-30)

 Text Matúš 6:25-34 obsahuje najmenej sedem zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať za vieru a oslobodiť sa od ustarostenosti. Včera sme sa zoznámili so zasľúbeniami 1 a 2, dnes sa pozrieme na zasľúbenia 3 a 4.

  • 3.zasľúbenie: "A kto z vás si svojou ustarostenosťou môže predĺžiť život čo len o jeden lakeť?" (Mat.6:27)

Tento druh zasľúbenia je založený na skutočnosti, že ustarostenosť nám jednoducho neprinesie nič dobré. To je prísľub. Nie je to hlavný argument, ale niekedy musíme byť na seba prísni a povedať si: "Duša, toto trápenie je úplne zbytočné. Nič ti nedá. Kazíš tým nielen svoj deň, ale aj deň mnohých iných ľudí. Zriekni sa toho. Nechaj to na Boha. A venuj sa svojej práci." Ustarostenosť neprináša nič hodnotné. To je prísľub. Verte mu. Konajte podľa neho.

  • 4.zasľúbenie: "Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: ani sa nenamáhajú, ani nepradú, ale hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?" (Mat.6:28-30)

V porovnaní s poľnými kvetmi máme pre Boha oveľa väčšiu hodnotu, pretože budeme žiť večne, a tak mu budeme môcť ako jeho milované deti prinášať večnú chválu.

Napriek tomu má Boh taký prebytok tvorivej energie, že ju vynakladá na starostlivosť o kvety, ktoré vydržia len niekoľko dní. Určite teda využije tú istú energiu a tvorivú zručnosť a použije ju na starostlivosť o svoje deti, ktoré budú žiť večne. Otázka znie: uveríme tomuto zasľúbeniu a odložíme ustarostenosť o náš život?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345