Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. január - Odmenený službou pre iných

Ježiš si to všimol a povedal im: „Prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce? (Mar. 8:17)

 Keď Ježiš nasýtil 5 tisíc a 4 tisíc ľudí iba niekoľkými chlebami a rybami, učeníci nasadli do člna bez toho, aby mali dosť chleba  pre seba.

Keď začali diskutovať o svojej nepríjemnej situácii, Ježiš povedal: „Prečo hovoríte, že nemáte chlieb? Ešte stále nechápete a  nerozumiete?“ (Marek 8:17). Čo nepochopili? Nepochopili význam zvyškov, totiž to, že Ježiš sa o nich postará, keď sa budú starať o iných. Ježiš hovorí:

"... koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“  „A keď som rozdelil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste nazbierali?“ Odpovedali: „Sedem.“  Nakoniec dodal: „Ešte stále nechápete?“ (Marek 8: 19–21)

Rozumieť čomu?  Tomu, čo zvýšilo. Zvyšky boli pre posluhujúcich.  V skutočnosti  v prvom prípade zostalo pre dvanásť  posluhujúcich  dvanásť plných košov. „A ešte nazbierali dvanásť plných košov nalámaných zvyškov z chlebov a rýb.“  (Marek 6:43) - jeden celý kôš pre každého posluhujúceho.  Po druhýkrát zostalo sedem košov - sedem, počet plnosti.

Čo nepochopili? Že Ježiš sa o nich postará. S Ježišom môžeš počítať. Keď  venuješ svoj život službe pre iných, tvoje potreby budú naplnené. „Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. A Bohu, nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen.“ (Filipanom 4:19).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345