DEŇ PIATY

PLAČ JEREMIÁŠOV 3:19-29 (ECAV)
 19 Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed. 20 Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená; 21 vezmem si to k srdcu, preto budem čakať na neho. 22 Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 23 obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. 24 Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. 25 Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. 26 Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. 27 Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti. 28 Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží! 29 Nech skloní ústa do prachu, azda je ešte nádej.

STRATA PRIATEĽA

Keď boli v Londýne vyradené z prevádzky tradične používané červené poschodové autobusy typu Routemaster v decembri 2005, mnoho ľudí to pociťovalo ako stratu blízkeho priateľa. Tieto autobusy zabezpečovali pravidelnú dopravu 51 rokov a boli veľmi obľúbené tak u Londýnčanov ako aj turistov pre ich ľahké nastupovanie a vystupovanie. Tieto autobusy sa používajú už iba na dvoch linkách ako pripomienka tradičných londýnskych autobusov, tzv. „heritage lines“.

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí. PLAČ JEREMIÁŠOV 3:22

Mnoho zmien v našich životoch predstavuje stratu či už menšiu ako je zachovaná spomienka na autobus alebo väčšiu ako je zničený rodinný domov, zmarený sen o úspechu alebo smrť milovanej osoby. Pri každej strate túžime po uzdravujúcom dotyku alebo nádeji. Kniha Nárekov (Plač Jeremiášov) sa nazýva „pohrebom mesta“. Jeremiáš v nej oplakáva zajatie jeho ľudu a zničenie Jeruzalema. Avšak uprostred žiaľu je tu oslava Božej vernosti: „Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.  Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho!“ (Plač Jeremiášov 3:22-24).

Keď sú naše srdcia zranené kvôli strate, nádej môžeme nájsť v našom Pánovi, ktorý sa nikdy nemení.

David McCasland

Zapamätajme si:
Najlepší dôvod pre nádej je Božia vernosť© 1993 - 2021 Rádio LOGOS - www.radiologos.sk